Hem

EU-kommentar.se

För ett fritt och demokratiskt Sverige!

MEDDELANDE 2018-04-23

En ny artikel "Kraftfulla klimatåtgärder så att utsläppen av växthusgaser stoppas kan inte vänta längre !" har lagts in.

 

MEDDELANDE 2015-09-23

Som många har sett har samtliga filer till artiklarna med början 2015-02-19 och bakåt, ända till flygbladet 2006-01-03 tagits bort och ersatts med en och samma artikel 2015-03-13 . Det är ett sabotage mot hemsidan, som ytterst handlar om inskränkningar i det fria meningsutbytet, själva grundvalen för demokaratin. Det är inte första gången som antidemokratiska krafter på så sätt mörkar mina artiklar på internet. Hemsidan har blivit reparerad.

Artiklar på hemsidan är skrivna av Kaj Lidén.

Kaj var verksam i Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka 1993 - 2015.

Dessförinnan var Kaj engagerad i nästan 17 år som förtroendevald i Botkyrka inom Konsumentföreningen i Stockholm med omnejd.

2018-04-23 Kraftfulla klimatåtgärder så att utsläppen av växthusgaser stoppas kan inte vänta längre, läs mer

 

2018-01-24 Regeringen öppnar för en svensk anslutning till EU:s bankunion genom en ny utredning - Säg nej till bankunionen, läs mer

 

2017-04-08 Storbritanniens utträde ur EU: Lissabonfördragets bestämmelser om utträdet och handel samt de konstitutionella turerna i Storbritannien för respekt av folkomröstningen och utlösningen av artikel 50 EU om utträdet samt mediaröster, läs mer

 

2017-03-14 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik - Sveriges förlorade oberoende och självständighet, läs mer

 

2016-12-06 Från Kyoto-avtalet 1997 till Parisavtalet 2015 och klimatkonferensen i Marrakech 2016 - en nytt klimatavtal behövs som stoppar utsläppen av växthusgaser, läs mer

 

2016-09-23 Folkomröstningen i Storbritannien om EU-medlemskapet den 23 juni 2016 : Brexit, läs mer

 

2016-06-17 Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet den 23 juni 2016. Sverige behöver ett juridiskt bindande undantag från euron, läs mer

 

2016-04-10 Nej till fördjupning av EMU till en EU-superstat, läs mer

 

2016-01-20 Kritik av klimatavtalet i Paris 2015 - stoppa utsläppen av växthusgaser, läs mer

 

2015-11-27 Inför FN:s klimatmöte i Paris: Utsläppen av växthusgaser, de otillräckliga löftena, gröna fonden för klimatbistånd, havslivet hotat, klimatflyktingar och svenska problem, läs mer

 

2015-09-23 Eurokrisen : den grekiska tragedin 2010-2015. Tre stödpaket för euron och bankerna med villkor som inskränker självbestämmanderätten och demokratin och skapar misär, läs mer

 

2015-05-21 Brittisk folkomröstning om EU-medlemskapet senast 2017. ”Lika lön för lika

arbete”, regeringens prioriteringar, EU-rätten och hur ska Sverige få tillbaka självbestämmanderätten över arbetsrätten, läs mer

 

2015-04-15 Överstatlig, institutionaliserad finanspolitik i Bryssel för euroländerna på dagordningen och beskattningsrätt för EU på väg - Regeringens prioriteingar för EU-arbetet 2015. Eurolandet Finland överskrider EU:s krav på underskottet i de offentliga finanserna. Island drar tillbaka sin ansökan om EU-medlemskap. Klimatsituationen och EU:s otilläckliga klimatpolitik, läs mer

 

2015-03-13 EU-kommissionens förberedelser inför klimatmötet i Paris och Junckers investeringsplan. EU:s Generaldirektorat för kommunikation och propagandan, läs mer

 

2015-02-19 Den fortsatta eurokrisen. Överstatligt, centraliserat finansdepartement och gemensam eurobudget för euroländerna på dagordningen och beskattningsrätt för EU på väg. Sveriges förlorade självständighet i utrikes- och säkerhetspolitiken, läs mer

 

2015-01-22 2014 jordens varmaste år sedan 1880.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2015: klimatet och miljön sviks. FN:s klimatmöte 2014 i Lima, läs mer

 

2014-12-04 Kallelse till årsmöte den 12 mars och medlemsmöten dessförinnan 2015, läs mer

 

2014-12-04 Eurolandet Finland i ekonomisk depression. Det självständiga Island tar sig ur den ekonomiska krisen, läs mer

 

2014-11-13 Den fortsatta eurokrisen. Lissabonfördraget, stabilitets- och tillväxtpakten, finanspakten och möjligheterna att lånefinansiera offentliga investeringar i infrastruktur när statslåneräntan är 1,2 procent, läs mer

 

2014-10-23 Nej till EU:s energiunion! läs mer

 

2014-08-21 Kallelse till medlemsmöten hösten 2014, läs mer

 

2014-08-21 Lissabonfördraget gjorde EU överstatligt. Euroområdets stagnation, EU:s ökande fattigdom, deflationsrisker och statsskulder som växer, läs mer

 

2014-05-15 Kritik av EMU-utredningen: vetenskap och politik, läs mer

 

2014-04-03 EMU:s 'interna devalveringar' med lönesänkningar, avskedanden och åtstramningar av välfärden har medfört en gigantisk omfördelning, fattigdom och raserad folkhälsa - uppgifterna finns i nya forskarrapporter, läs mer

 

 

2014-03-13 EU på väg att införa EU-skatt för att finansiera EU-budgeten - nej till beskattningsrätt för EU, läs mer

 

2014-02-20 Årsmöteshandlingar 2014

Dagordning Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan

 

2014-01-23 Kritik av bankunionens fortsatta steg - Sverige måste få tillbaka självbestämmanderätten över arbetsrätten - ILO:s nya jobbrapport: ohållbar utveckling för ungdomarna, läs mer

 

2013-12-05 Kallelse till årsmöte torsdagen den 13 mars och medlemsmöten våren 2014, läs mer

 

2013-12-05 EU-dokument mörkas efter riksdagsbeslut.

Efter Lavaldomen: Hur ska Sverige få tillbaka självbestämmanderätten över arbetsrätten, läs mer

 

2013-11-14 Kritik av regeringens proposition 2012/13:192 om ´Sekretess i det internationella samarbetet´ - Sverige måste pressa EU att införa meddelarskydd, läs mer

 

2013-10-24 Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom, läs mer

 

2013-08-15 Kallelse till medlemsmöten hösten 2013, läs mer

 

2013-08-15 Valutaunionen EMU med 'interna devalveringar' - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär, läs mer

 

2013-05-23 Eurokrisen sprider sig inom eurozonen - Missnöjet med EU och EMU tilltar -

Halten koldioxid i atmosfären nådde rekordnivå i maj. EU-parlamentet stoppade höjning av priserna på utsläppsrätter, läs mer

 

2013-04-25 Eurokrisens nya offer: Cypern - Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen, läs mer

 

2013-03-14 Kritik av universitetens nätverk för Europaforskning: seminarium 6/2 -13 och boken "Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris Europaperspektiv 2013" angående finanspakten, läs mer

 

2013-02-21 Årsmöteshandlingar 2013:

Dagordning, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan

 

2013-01-31 EU:s misslyckade ekonomiska projekt: valutaormen, ERM 1 och EMU - EU på väg till både en övermäktig valutaunion och en politisk superstat - Storbritannien sätter omförhandling och folkomröstning om EU-medlemskapet på dagordningen, läs mer

 

2012-12-06 Kallelse till årsmöte och medlemsmöten 2013, läs mer

 

2012-12-06 Nej till bankunionen! läs mer

 

2012-11-15 En överstatlig finanspolitik hotar som ett första steg mot Europas förenta stater - I eurokrisens spår: munkavlepolitik - Stora risker att den svenska EU-avgiften höjs - Hälften av Arktis istäcke borta - Brutit löfte om klimatstödet till fattiga länder, läs mer

 

12-10-25 Lösningen på den fortsatta eurokrisen: Upplös valutaunionen EMU, läs mer

 

12-09-25 Yttrande över Ds 2012:30 angående finanspakten, läs mer Kritik av finanspakten, läs mer

 

12-08-30 Kallelse till medlemsmöten hösten 2012, läs mer

 

12-08-30 Den nuvarande eurokrisen är inte den första. Folkomröstningen om EMU måste respekteras: regeringen får inte binda kronan till euron - svenska politiker måste göra klart att en tvångs-anslutning till euron från EU:s sida är ett övergrepp på demokratin och oförenligt med ett fortsatt EU-medlemskap, läs mer

 

2012-05-24 Eurokrisen; åtstramningar, recession och social misär. Det mesta återstår att göra för att få ned de svenska utsläppen av växthusgaser. Varmare klimat hotar snöindustrin i Alperna, läs mer

 

12-04-26 Bibehåll momsfrihet för ideella föreningar - Nej till att skrota tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen - Reklam mitt under matcherna i kommersiell TV, läs mer

 

2012-03-14 Kritik av finanspakten, läs mer

 

2012-02-23: Kallelse till årsmöte 2012 med dagordning , Verksamhetsberättelse 2011/2012 och

Verksamhetsplan 2012/2013

 

2012-02-02 Eurokrisen permanentas, 'Räddningsfonden' EFSF smälter ihop, risker med en ny IMF-deposition, Finanspakten: hemlighållande, återkoms till när den finns på svenska för allmänheten, EU allt djupare in i den efterdemokratiska perioden, läs mer

 

2011-12-01 Kallelse till årsmöte och medlemsmöten våren 2012, läs mer

 

2011-12-01 Klimatkonferensen i Durban den 28 november - 9 december 2011: Förläng och förstärk Kyotoavtalet ! Läs mer

 

2011-11-10 Eurokrisen fördjupas, "Räddningsfondens" utökning saknar finansiering, EU in i en allt djupare efterdemokratisk period", läs mer

 

2011-10-06 "Klimat- och miljösituationen förvärras i snabb takt. Penningekonomi och hållbar ekonomi.", läs mer

 

2011-09-01 EU har lämnat demokratin: brotten mot folkrätten och fördragen - Ett införande av euroobligationer bäddar för en ny skuldkris, läs mer

 

2011-06-09: Eurokrisen - propagandan fortsätter. EU slår mot ideella föreningar. EU-parlamentets slöseri med byggnader fortsätter, läs mer

 

2011-05-19 Den fortsatta eurokrisen - de sex lagstiftningsförslagen och överstatlig inblandning i den nationella lönebildningen - folkhälsan viktigare än hundars fria rörlighet i EU, läs mer

 

2011-04-14 Eurokrisen, den permanenta stabiliseringsmekanismen (ESM), statsministern - unionsrätten - den svenska modellen och europakten, läs mer

 

2011-02-24 Kallelse till årsmöte 2011, Verksamhetsberättelse och Förslag till verksamhetsplan

 

2011-02-11 Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande SOU 2010:68, Läs mer

 

2011-01-27 Medlemsinformation "EU - det rättsliga förfallet, överstaten och avdemokratiseringen", läs mer

 

2010-12-02 Kallelse till årsmöte och medlemsmöten våren 2011 Öppna brev till Stockholms universitet om EMU-föreläsning och svar från universitetet. Grundlagsändringen om EU-medlemskapet, läs mer

 

2010-11-16 Försvara tryck- och yttrandefriheten! Kritik av Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande, SOU 2010:68, läs mer

 

2010-10-14 Nytt öppet brev till Stockholms universitet om EMU-föreläsning, läs mer

 

2010-09-02 Medlemsinformation "Den globala klimat- och miljösituationen, EU och klimatförhandlingarna samt EMU-propaganda i valrörelsen", läs mer

 

2010-09-02 Kallelse till medlemsmöten hösten 2010, läs mer

 

2010-06-10 Öppet brev till Stockholms universitet om EMU-föreläsning, läs mer

 

2010-05-20 Den rörliga svenska kronan och räntan bäst för Sverige! läs mer

 

2010-04-16 Pressmeddelande inför mötet 26/4 om Lavaldomen, läs mer

 

2010-02-25 Medlemsinformation: Dagordning för årsmöte 18 mars 2010 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

 

2010-01-28 Medlemsinformation "Klimatkonferensen i Köpenhamn 7-19 december 2009: EU, en del av problemet", läs mer

 

2009-12-03 Kallelse till årsmöte och medlemsmöten våren 2010. Superstaten ställer folkrätten åt sidan. Sverige inte längre militärt alliansfritt, vilket medför nya risker, läs mer

 

2009-11-12 Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! läs mer

 

2009-10-15 Medlemsinformation

- Trixandet med Lissabonfördraget fortsätter.

- EU:s klimatpolitik, mål och åtaganden i förhållande till

de globala behoven, läs mer

 

2009-08-27 Kallelse till medlemsmöten 2009

- Lissabonfördraget, majoritetsbeslut och demokrati.

- Skattemedel för miljarder går till EU:s propaganda, läs mer

 

2009-05-14 EU och yttrandefriheten, läs mer

 

2009-05-14 EU och den svenska modellen med kollektivavtal och konflikträtt, läs mer

 

2009-01-20 En ny folkomröstning om EMU? Förslag till verksamhetsplan 2009/2010, läs mer

 

2009-01-20 Verksamhetsberättelse 2008-2009, läs mer

 

2008-12-04 Lissabonfördraget: EU-eliten segrade den 20 november. Kallelse till ÅRSMÖTE, tisdag 26 mars 2009, läs mer

 

2008-10-28 Lissabonfördraget: Kritik av regeringens proposition 2007/08:168. Folkomrösta om EU:s nya grundlag! Riksdagens behandling ska ske i den ordning som gäller för stiftande av grundlag!, läs mer

 

2008-02-21 Nytt flygblad: Folkomrösta om EU:s nya grundlag, läs mer

 

2007-12-12 Pressmeddelande till Manifestationen den 15 dec, läs mer

 

2007-08-29 Myglet med EU:s konstitutionsförslag fortsätter: Folkomrösta om EU:s nya grundlag!, läs mer

 

2007-06-05 Folkomrösta om EU:s nya grundlag EU:s konstitutionsförlag skulle ha fallit efter de franska och holländska Nej:en i folkomröstningarna i maj/juni 2005, eftersom enhällighet krävs för godkännande. Nu försöker EU:s makteliter driva igenom det huvudsakliga innehållet efter kosmetiska ändringar. Läs mer

 

2007-03-04 EU:s grundlagsförslag hotar vår självbestämmanderätt och demokrati Vi fortsätter att i första hand kräva att konstitutionsförslaget ogiltigför-klaras och i andra hand en avgörande svensk folkomröstning! Läs mer

 

Verksamhetsberättelse 2006-2007

 

2006-11-29 EU-eliterna fortsätter att vägra att rätta sig efter folket! EU:s konstitutionsförslag skulle ha fallit efter de franska och holländska folkens Nej i folkomröstningarna den 29 maj resp. 1 juni 2005, eftersom enhällighet krävs för godkännande. Men starka krafter inom EU:s institutioner och eliter vägrar fortfarande helt odemokratiskt att respektera folkviljan vid Nej i folkomröstningar. Läs mer

 

2006-09-27 EU:s konstitutionsförslag: Det fortsatta schackrandet

Läs mer

 

2006-01-03 Dödförklara EU:s konstitutionsförslag Läs mer